CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật của Thẩm Mỹ Orami tại website maymoidep.com nêu ra cách thức thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của khách hàng. Thẩm Mỹ cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.

Khi khách hàng đăng ký nhận tư vấn miễn phí, thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập bao gồm họ tên, số điện thoại, email (nếu có) và dịch vụ cần tư vấn.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Khi khách hàng đăng ký nhận tư vấn miễn phí trên trang web này, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm:

  • Họ tên
  • Số điện thoại
  • Email (nếu có)
  • Dịch vụ cần tư vấn

2. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trên máy chủ của maymoidep.com  cho đến khi có yêu cầu xóa bỏ từ khách hàng.. Tuy nhiên, lịch sử dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng có liên quan đến đơn hàng hay dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi thì vẫn được Thẩm Mỹ Orami quản lý và lưu hành nội bộ.

3. Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân 

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng bao gồm Thẩm Mỹ Orami và các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc các đơn vị liên kết của Thẩm Mỹ Orami để tiến hành hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  • Địa chỉ của Thẩm Mỹ Orami tại 16 Lê Hữu Trác, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng và
  • số điện thoại liên lạc là 0907 841 567.

5. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân 

Tất cả những thông tin cá nhân của khách hàng được cam kết bảo mật theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào khác (trừ đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, đơn vị liên kết của chúng tôi hoặc trường hợp bắt buộc khác theo quy định của pháp luật) về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của khách hàng, chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng để điều tra và xử lý kịp thời.

Đề nghị khách hàng có khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin liên hệ với Ban Quản trị của website, đồng thời cung cấp các bằng chứng, chứng cứ để chúng tôi có cơ sở giải quyết khiếu nại.

Khi tiếp nhận những phản hồi, khiếu nại này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền của chúng tô sẽ đề nghị chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng. Trong trường hợp này, chúng tôi vẫn phối hợp hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của khách hàng.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Thẩm Mỹ Orami và khách hàng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

4.9/5 - (49 bình chọn)